ਵਕੀਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ. ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ


ਖੂਨ ਦਾਨ ਵਿੱਚ


ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ) ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੂਨ ਦਾਨੀ ਦਿਨਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦਿਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ ਲੈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ.