ਵਕੀਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ. ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ


ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ


ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹੁੰਚ ਬਗੈਰ ਨਾ ਹੀ ਪਨਾਹ, ਰੰਗਤ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ.

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ.

ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ. ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ. ਬਿਹਤਰ-ਲੱਭ ਰਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ. ਦੋ ø, ਹਾਪ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੋਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਠੇ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥ. ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਵ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਨੋ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੈ ਅਤੇ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ. ਹਿੱਸਾ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵ ਮੁੱਖ.